fbpx

Return rights

Noteikumi par atteikuma tiesību izmantošanu

 1. Atteikuma tiesības:
 2. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu”, Jums ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā atteikties no šā līguma, neminot iemeslu.
 3. Atteikuma tiesību izmantošana beigsies pēc 14 dienām, sākot no dienas, kad jūs esat ieguvis vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko jūs esat norādījis, ir ieguvusi preces valdījumā.
 4. Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums ir jāinformē mūs SIA “Formica Velox”, juridiskā adrese Nometņu iela 49-13, Rīga, LV-1002, tālruņa numurs: +371 29 454 272, e-pasta adrese: info@trialsmaster.net par lēmumu atteikties no šā līguma (skatīt SIA „Formica Velox” interneta vietnē trialsmaster.net ievietotu atteikuma tiesību veidlapu).
 5. Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja savu paziņojumu par atteikumu tiesību izmantošanu nosūtīsiet pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.
 6. Atteikuma radītās sekas:
 7. Ja jūs atteiksieties no šā līguma, mēs jums atmaksāsim no jums saņemtos maksājumus, ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad SIA «Formica Velox» ir saņēmusi parakstīto un aizpildīto Atteikuma tiesību veidlapu kopā ar atgriežamo preci pilnā komplektācijā. Jebkurā gadījumā saistībā ar šādu atmaksāšanu no jums netiks iekasēta nekāda maksa.
 8. Jums preces jānosūta uz SIA „Formica Velox“ noliktavu Laimdotas ielā 22-1 Rīgā, LV-1006 bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk, kā 14 dienu laikā no dienas, kad jūs mums paziņojāt savu lēmumu atteikties no šā līguma. Termiņš būs ievērots, ja jūs preces nosūtīsiet atpakaļ uz noliktavas adresi Laimdotas ielā 22-1, Rīgā, LV-1006 pirms 14 dienu termiņa beigām. Lūdzam ņemt vērā, ka SIA „Formica Velox“ var nepieņemt preces, kas sūtītas pastu, tā kā pieņemšanas brīdī nav iespējams abām pusēm klātesot fiksēt iespējamos preces vizuālos bojājumus, kā arī komplektācijas saturu. Nosūtot preces uz SIA“Formica Velox“ noliktavu, izmantojot kurjerpastu, Jūs piekrītat SIA „Formica Velox“ vienpusēji konstatētajam preces vizuālajam stāvoklim un komplektācijai uz preces saņemšanas brīdi.
 9. Jums būs jāsedz ar preču atpakaļ atdošanu saistītās tiešās izmaksas.
 10. Jūs esat atbildīgs tikai par preču vērtības samazināšanos, ja preces izmantotas nevis tāpēc, lai konstatētu šo preču raksturu, īpašības un darbību, bet citos nolūkos.
 11. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņā jums ir tiesības preci lietot tiktāl, cik tas nepieciešams preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudei. (tikpat lielā mērā, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastajā veikalā. Izmantojot atteikuma tiesības, Jūs esat atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudes nolūkam paredzēto. Jūs esat atbildīgs par tādu preces lietošanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, kas nav savienojama ar labas ticības principu, kā arī par preces vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos.
 12. Jūs esat atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.
 13. Jūs varat izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14 dienu laikā, sedzot:
  1. -izdevumus par preces piegādi atpakaļ SIA “Formica Velox”;
  2.  -preces vērtības samazināšanos, ja prece izmantota citā nolūkā, nevis preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai, ko apliecina preces ražotāja autorizētajā servisā veiktā diagnostika. Jūs neesat atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ja SIA „Formica Velox” nebūs Jūs informējis par atteikuma tiesībām patērētāju tiesību aizsardzību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
 14. Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības:Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.punktā noteiktajos gadījumos, tajā skaitā, ja:
  1. Peces atgriešanas tiek konstatēts, ka prece ir mehāniski un/vai vizuāli bojāta.
 15. Patērētāja pienākums ir saglabāt ar pirkumu saistītos dokumentus.
 16. Atteikuma tiesību veidlapu Jūs varat aizpildīt valsts valodā.
 17. Interneta veikalā trialsmaster.net apskatāmo preču attēli var atšķirties no piedāvātās preces. Lai precizētu vai konkretizētu preces raksturojumu vai novērstu ar tās pasūtīšanu saistītās neskaidrības, lūdzam sazināties ar trialsmaster.net pa e-pastu: info@trialsmaster.net tālr. +371 29 454 272, lai izvairītos no nepatīkamiem pārpratumiem.
 18. SIA „Formica Velox” informē, ka konstatējot atpakaļ atdotās preces vērtības zudumu, vērsīsies tiesā ar prasības pieteikumu par SIA „Formica Velox” radīto zaudējumu segšanu, kas radušies patērētāja rīcības rezultātā.

Ar cieņu, SIA «Formica Velox»

X